Cura a vitilixe?


A vitilixe ("vitíligo" en español e inglés) é unha enfermidade cutánea cun trasfondo xenético e autoinmune ben definido pero da que aínda descoñecemos moitas cousas. As enfermidades autoinmunes son aquelas nas que as células de defensa do organismo reaccionan -trabucadamente- contra o propio organismo. A vitilixe é unha enfermidade autoinmune pero, por fortuna, moi benigna, case é un trastorno meramente estético. Aínda así, a moitos pacientes moléstalles ter estas manchas. Pódedese facer algo? Pois sí. Cando as manchas brancas non son excesivamente extensas pode recuperarse a melanina con fotoinductores (tópicos ou orais) e luz solar ou luz ultravioleta baixo a estrita supervisión do especialista.Tamén se pode lograr esta mellora con sol e algúns inmunomoduladores tópicos, como se ve na seguinte imaxe na que a mellora foi só con unha crema e sol.


No caso de perda de melanina en moita da superficie cutánea pode resultar máis eficaz o camiño contrario: eliminar a pigmentación das zonas donde aínda permanece, co que mellora ostensiblemente o aspecto estético.


En calquera caso é moi importante ter especialmente en conta os
CONSELLOS DE FOTOPROTECCIÓN