Depilación láser


Denomínase "depilación láser" a que se realiza con luz coherente e dunha única lonxitude de onda.

A normativa sanitaria europea esixe que os aparellos láser tipo IV (entre os que están os utilizados para a depilar) deben ser usados por un "médico ou baixo a supervisión directa dun médico...".

Na Clínica Dermalar dispoñemos de dous tipos de láser médico: un láser de díodo outro de alexandrita que se combinan nas distintas sesións segundo a área e o tipo de pelo (agás os brancos ou canos, resistentes a calquera láser).

As principais contraindicacións destes tratamentos son o embarazo, as enfermidades fotosensibilizantes ou a toma de medicamentos en doses altas que faciliten a reacción coa luz.


CONSENTIMENTO INFORMADO DE DEPILACIÓN LÁSER EN FORMATO WORD