Curriculum académico


Emilio del Río licenciouse en Medicina e Cirurxía na Facultade de Medicina de Santiago de Compostela no ano 1988 con premio extraordinario.

Realizou a súa formación M.I.R. en Dermatoloxía no Hospital Universitario San Carlos de Madrid entre os anos 1989 e 1992.

Doutorouse Cum Laude en Medicina en 1996 no Departamento de Medicina Preventiva e Saúde Pública e Historia da Ciencia da Universidade Complutense de Madrid cunha tese sobre o nacemento e formación da dermatoloxía en España e, máis concretamente, en Madrid.

En marzo de 2005 renunciou á praza de dermatólogo titular do Servizo Galego de Saúde para dedicarse integramente ó desenvolvemento do proxecto Dermalar.

É autor dun centenar de publicacións en revistas nacionais e internacionais e de varios capítulos en libros da especialidade e de medicina xeral.É tamén membro da Sociedade Galega de Dermatoloxía (SOGADERM), da Academia Española de Dermatoloxía e Venereoloxía (AEDV) e da European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Titulacións:Tese doutoral:Expediente académico: