Pivalato de tixocortol Vostede é alérxico ó PIVALATO DE TIXOCORTOL.

É un corticosteroide, un indicador dunha alerxia a unha clase química de cortisona, chamada "clase A".

Pode estar presente en: cortisona tópica empregada na pel (corticoides tópicos), cortisona tópica empregada nas mucosas (oculares, nasais, pulmonares, rectais), cortisona normalmente (pingas, comprimidos, solucións inxectables). Cando se prescriba un medicamento, sempre avise ao médico sobre esta alerxia.

Denominacións químicas de medicamentos para evitar: Tixocortol pivalado (en realidade, non se utiliza na práctica), pero tamén todos os corticoides de clase química A, debido ás reaccións cruzadas do grupo, a saber: fludrocortisona, fluorometolona, hidrocortisona, metilprednisolona, metilprednisona, prednisolona, prednisona, e ás veces, tamén dependendo das indicacións do seu médico (resultados das probas sobre outras familias químicas de corticoides), corticoides con risco de reaccións cruzadas dentro do grupo, é dicir, todos os corticosteroides da clase química D2: Hidrocortisona 17-butirato, Aceponato de 17 hidrocortisona, difluprednato, As alternativas a este medicmaneto son: Os corticoides das clases B, C e D1. Pode usar corticosteroides comprobados mediante probas epicutáneas que tolera. Se hai dúbidas, pódense usar inhibidores de calcineurina como pimecrolimus ou tacrolimus. Lembre que, aínda que vostede é alérxico a esta sustancia, a dermatite que presenta non é necesariamente causada por esta alerxia.