O cancro de pel


O cancro de pel non é unha enfermidade única. Existen -simplificando algo- tres tipo básicos: o carcinoma basocelular, o carcinoma espiñocelular (ou epidermoide) e o temido melanoma, ademáis de outros tipos máis infrecuentes.

Carcinoma basocelular

é un tipo de cancro non excesivamente maligno xa que medra moi lentamente e non adoita producir metástases. Preséntase coma unha excrecencia lixeiramente brillante, unha pequena úlcera ou unha cotra de sangue seco -habitualmente na cara e no tronco- de persoas de mediana ou avanzada idade. Aquí vemos tres exemplos:


Carcinoma espiñocelular ou epidermoide

Pode ser máis agresivo, xa que sí pode producir metástases, está máis claramente asociado ó abuso do sol que carcinoma basocelular e adoita presentarse coma unha escama ou cotra de crecemento rápido, ás veces sobre pequenas "caspiñas" previas, en zonas expostas ó sol (cara e dorso de mans). É máis frecuente nos maiores e persoas con baixas defensas.


O melanoma

Por último, é o máis temido dos cancros de pel, xa que pode afectar a xente xoven e -pasado certo tempo- produce metástases e a mortalidade é alta. Parece estar relacionado co abuso intenso e intermitente do sol, sobre todo na infancia e xuventude. O melanoma pode derivar dun lunar común da pel ou xestarse, xa dende o principio, coma un melanoma. A diferenciación cos lunares e a consulta precoz é moi importante xa que -extirpado nas fases iniciais- cura case sempre.